Friday, August 29, 2008

Sometimes I fail

This is my failure.

Please don't judge me too harshly.

2 comments:

Gayle said...

Haeper du skrive nae nytt snart--jeg liker ikke ae lese aat du mener du er en failure. En ting til--far og jeg skal ikke til Norge i Oktober. Vi har forandret plannene. Vi fikk
35 mm (9") regn idag! Og det kommer mer inatt. Haeper dere har det bra.

Anne said...

Hurricane Ike slammed Chicago with rain!